Ngày 28/09, Bình An Phát đã phối hợp cùng Bảo Tàng Lịch Sử, thực hiện các hạng mục quan trọng tổ chức thành công lễ khai mạc “Di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông”.

Di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông

Lễ khai mạc trưng bày
Trong không gian nhà văn hóa dân tộc huyện Nam Đông, chuyên đề trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn 100 hình ảnh, 80 hiện vật, tập trung vào ba chủ đề chính: Thiên nhiên, con người; di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông; bảo tồn phát huy di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông.
Đại biểu cùng học sinh và người dân tới tham dự
Theo Bảo tàng Lịch sử TT-Huế, trưng bày chuyên đề lần này gắn liền với thông điệp về bảo tồn di sản văn hóa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội và quá trình phát triển của vùng đất Thừa Thiên Huế nói chung, của huyện Nam Đông nói riêng. Từ đó tăng cường sự hiểu biết, ý thức tôn trọng, giữ gìn giá trị tinh hoa các di sản văn hóa truyền thống do đồng bào dân tộc thiểu số sáng tạo ra trong tiến trình phát triển xã hội.
Trao tặng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thăm quan và trải nghiệm những di sản văn hóa của người dân tộc đồng bào

Trình diễn nghề đan lát truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Đông
Bên cạnh đó, Bảo tàng Lịch sử TT-Huế còn phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức lớp tập huấn du lịch “Quảng bá di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số gắn liền với phát triển du lịch” tại huyện Nam Đông.
Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng chương trình ý nghĩ này, sự thành công chính là nét đẹp lao động của cả team trong những tháng vừa qua. 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐀𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐭 luôn đồng hành cùng bạn để tạo ra khoảng khắc đáng giá và thành công.
Học sinh huyện miền núi Nam Đông nghe giới thiệu về các giá trị di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
 Biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

/*